ริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด ก่อตั้งและทำธุรกิจทางด้านไม้แปรรูปมานานกว่า 38 ปี เป็นผู้นำเข้าไม้แปรรูปรายใหญ่ของประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 250 ล้านบาท ปัจจุบันเป็นบริษัทเป็นผู้นำเข้าไม้แปรรูปรายใหญ่ ของประเทศ ให้บริการอย่างครบวงจร ในสินค้าประเภทไม้เพื่องานก่อสร้าง ผลิตภัณฑ์ประเภท ไม้ประดิษฐ์ รวมถึงจำหน่ายวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้างอื่นๆ จัดจำหน่าย ไม้แปรรูป ไม้อัด วงกบ ไม้ยูคา สังกะสี ตะปู อิฐบล็อก อิฐมอญ ด้วยการผลิตที่มีคุณภาพ บวกกับคลังสินค้าที่มีขนาดใหญ่ และการให้บริการลูกค้า ระบบการขนส่งที่ดี จึงทำให้เราเป็นบริษัท ที่ลูกค้าต้องเลือกเป็นอันดับแรกๆ

บริษัทก.ภัทรค้าไม้ จำกัด
   

เริ่มก่อตั้งและดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2513- ปัจจุบันโดย คุณเกษม วงศ์ภัทรกุล  และ คุณเบญจาภรณ์ วงศ์ภัทรกุล

คุณ เกษม วงศ์ภัทรกุล
คุณเบญจภรณ์ วงศ์ภัทรกุล

     
       

บริษัท ก.ภัทรค้าไม้ จำกัด 96/162 หมู่7 ถนนบางขันธ์ ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธ านี 12120

Kpataralumber@kpatara.com