ระบบขนส่งสินค้า
บริษัทฯ มีรถที่พร้อมให้บริการจัดส่งสินค้าไปยังจุดหมาย ทั่วประเทศ กว่า 32 คัน ตั้งแต่ รถ 4 ล้อ, 6 ล้อ, 10 ล้อ และรถเทลเลอร์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจ
ได้ว่าสินค้าจะถูกจัดส่งได้ตรงเวลา และรวดเร็ว