สินค้าสำเร็จรูปและสินค้าจากการแปรรูป
ปัจจุมัน มีการแข่งขันสูงขึ้น ห้าง/ร้านมีการเปิดตัวมากขึ้น การแข่งขันทางด้านราคา และคุณภาพของผลิตภัณฑ์จึงมีสูงตามกันไป
จึงมีความจำเป็นที่ทางบริษัทฯจะต้องมีการเตรียมพร้อมรับกับการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ผลิตภัณฑ์ จึงต้องมีความหลากหลาย ดังนี่

ไม้เต็ง
ไม้เบญพรรณ
ไม้เยลโล่
ไม้สยาแดง
ไม้กาเปอร์
ไม้ยาง
ไม้กะบาก
ไม้ตัวลัง
ไม้อะกาตีส
ไม้อลันบาตู
ไม้แมงกรีส
ไม้แคมปัส
ไม้บัว
ไม้ยูคา
ไม้จ๊อนท
วงกบ ประตู
วงกบหน้าต่าง
ประตูวงกบ PVC
ไม้อัดปกติ
ไม้อัดเคลือบฟิลม์ฟิโนลิค
บานประตู
บานหน้าต่าง
บานใต้ซิงค์
ถังเก็บน้ำ 1600ลิตร
ถังเก็บน้ำ 1600ลิตร
ถังเก็บน้ำ
WIRE MESH
ตะปู
สังกะสี
สังกะสี2