ไม้แปรรูป

 
อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
หมู่บ้านปริญสิริ (ซอย สามัคคี)
เดอะแพลนเนอรี่ สุขาภิบาล 1
หมู่บ้านกรุงกวี
ศุภาลัย (ธนบุรี)
บ้านกลางเมือง (บิ๊กซี ลาดพร้าว)
บ้านกลางเมือง แกรนด์ เดอะปารีส ฯลฯ
บมจ.เค-เทค คอนสตรัคชั่น
บจก.รวมนครก่อสร้าง (ประเทศไทย)
บมจ.ช การช่าง
บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / แสนสิริ
โครงการคอนโดมิเนียม ราชปรารภ
อาคารปิยทิพย์ ทาวเวอร์ สุขุมวิท 39
โครงการเศรษฐสิริ (ประชาชื่น)
หมู่บ้านไทยสมบูรณ์
บ้านกลางเมือง สวีต ทาวน์
บจก.ฤทธา จำกัด
บจก.สี่พระยาก่อสร้าง

บจก.สี่แสงการโยธา
บมจ.อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนท์
์บจก.ไทยโพลีคอนส์
บมจ.มั่นคงเคหะการ
บจก.บุญชัยโชค คอนสตรัคชั่น
บจก.ไทยเซอิ (ไทยแลนด์)
กิจการร่วมค้า เอส จี ไซอีก
บจก.สุทัศน์วิศวการ
บมจ.27 วิศวกรรม ฯลฯ
บจก.เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)
กิจการร่วมค้า บี.พี.วี.เอส
บจก.ฟ้าชวนดีเวลลอปเม้นท์
บจก.ไชน่าหัวฟงคอนสตรัคชั่น
กิจการร่วมต้าเอส จี เอ็มเอ็นเอช
บจก.อาร์ เค ยูเนี่ยน คอนสตรัคชั่น
กิจการร่วมต้า บิน่า พูรี่-ดีคอนอัสไลแอนซ์
บมก.ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม
บมจ.เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 

วงกบ

 
  อารียา พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
หมู่บ้านปริญสิริ (ซอย สามัคคี)
เดอะแพลนเนอรี่ สุขาภิบาล 1
หมู่บ้านกรุงกวี
ศุภาลัย (ธนบุรี)
บ้านกลางเมือง (บิ๊กซี ลาดพร้าว)
บ้านกลางเมือง แกรนด์ เดอะปารีส ฯลฯ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / แสนสิริ
ิโครงการคอนโดมิเนียม ราชปรารภ
อาคารปิยทิพย์ ทาวเวอร์ สุขุมวิท 39
โครงการเศรษฐสิริ (ประชาชื่น)
หมู่บ้านไทยสมบูรณ์
บ้านกลางเมือง สวีต ทาวน์